dokument

Dotace vinařům nově

03.04.2009

Reforma společného trhu s vínem v loňském roce zrušila všechny do té doby platné evropské právní předpisy, podle kterých bylo možné vyplácet podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Téměř po roce je dle nové legislativy opět spuštěn příjem žádostí pro toto opatření. Podpora je určena na změnu odrůdové skladby vinice, zvýšení počtu keřů révy vinné, přesun vinice do svahu a ochranu proti poškození keřů vinné révy. Nově mohou vinaři žádat také o podporu na investice v rámci SOT (Společné organizace trhu) s vínem.

Dne 23.3.2009 bylo schváleno nařízení vlády, na základě kterého lze podat žádost o podporu v rámci restrukturalizace a přeměny vinic v následujících opatřeních: změna odrůdové skladby vinice, snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné, přesun vinice do svahu, ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří a ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému ptactvem.

Investice v rámci SOT s vínem nabízí možnost čerpání dotací na: pořízení nového lisu na hrozny, pořízení nového filtru na víno a pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním zařízením k potápění matolinového klobouku.

 

Žádosti o podporu se podávají na regionálních pobočkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Brně, Praze a Ústí nad Labem.

 

Žádosti o podporu v rámci restrukturalizace a přeměny vinic lze podávat od 1.4.2009 do 30.4.2009 pro vinařský rok 2008/2009. Zatímco žádosti o podporu na investice v rámci SOT s vínem od 1.6.2009 do 31.8.2009 pro vinařský rok 2009/2010.