Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Celostátní síť pro venkov

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD, byla Česká republika povinná zřídit Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť).

Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Velmi důležitý je i přístup zdola nahoru, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.

Odkazy na jednotlivé Regionální odbory:

Kontakty na jednotlivé pracovníky CSV: ZDE

Více