Centrální pracoviště SZIF

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

tel.: +420 222 871 871

e-mail: info@szif.cz

Kontakty / Organizační struktura:

Jméno / funkce / oddělení Tel. / fax / e-mail
Češka Jiří Ing.
referent Oddělení Compliance
+420 735 764 265
Jiri.Ceska(at)szif.cz
Gulázsi Luděk Ing.
vedoucí Oddělení Compliance
+420 604 229 652
Ludek.Gulazsi(at)szif.cz
Suchanová Zdeňka Sidony Mgr.
referent Oddělení Compliance
+420 731 591 243
ZdenkaSidony.Suchanova(at)szif.cz
Švára Stanislav Mgr.
referent Oddělení Compliance
+420 703 178 117
Stanislav.Svara(at)szif.cz