Nepřehlédněte

 • 5. kolo PRV

  Dne 2. října 2017 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře...

  pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 5. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).
  Podrobnější informace najdete ZDE


 • DEKLARACE CHOVU KONÍ - dotační rok 2017


 • Lesnická neprojektová opatření PRV

  Podzimní příjem žádostí o zařazení přesunut na jaro 2018...

  pro opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
  - Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  - Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)
  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.


 • Konec cukerných kvót

  Od 1. října 2017 éra regulace trhu s cukrem skončila a střídá ji liberalizace.

  Bližší informace naleznete na www.szif.cz v záložce Cukr/Bioethanol/Isoglukóza a v tiskové zprávě ZDE.


 • Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF

  1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF.

  ÚŘEDNÍ HODINY

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou
  V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF (www.szif.cz / KONTAKTY / REGIONÁLNÍ ODBORY - Zde.

  Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna – 10. června) nemění:

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00
  Pátek 7:30 – 13:00


 • UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL

  Od 22. 5. 2017 dochází ke změně většiny pevných telefonních linek na mobilní.

  Aktuální telefonní čísla zaměstnanců SZIF jsou k dispozici na www.szif.cz / SZIF / Organizační struktura ZDE, kde se po kliknutí na zvolený útvar zobrazí i možnost vyhledávání dle jmen.

  Telefonní číslo infolinky zůstává nezměněno: +420 222 871 871.


 • Příručka pro žadatele – Kontroly na místě – lesnická opatření

  Pro žadatele o dotace v rámci Lesnických opatření jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, ...

  která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech.
  Příručka - zde

  příloha PDF
 • Kontroly na místě

  Příručka pro žadatele 2017

  Pro žadatele o dotace v rámci Jednotné žádosti jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření využít činí 67 580 061 Kč.

  Příručka pro chovatele včel „Včelařské dotace krok za krokem” - leden 2017

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.


 • Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

  Od 1. 1. 2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.

  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE