Nepřehlédněte

 • Omezení provozu infolinky

  Od 10. 1. 2018 je dočasně upravená pracovní doba infolinky.

  Provozní doba metodické infolinky:

  Po – Čt od 8:00 do 17:00 a v Pá od 8:00 do 16:00
  Mimo tuto dobu je možné nechat požadavek na záznamníku, nebo zaslat e-mailovou zprávu na info@szif.cz .


 • SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2017


 • Řešení zmírnění škod způsobených jarními mrazy

  Ovocnáři a lesní školkaři dostanou částečnou náhradu za letošní mrazy.

  Více informací se dozvíte v tiskové zprávě ZDE, nebo na webových stránkách v sekci Národní dotace / Řešení rizik a krizí v zemědělství.


 • Newsletter 2017 - Prosinec


 • Konec cukerných kvót

  Od 1. října 2017 éra regulace trhu s cukrem skončila a střídá ji liberalizace.

  Bližší informace naleznete na www.szif.cz v záložce Cukr/Bioethanol/Isoglukóza a v tiskové zprávě ZDE.


 • DEKLARACE CHOVU KONÍ - dotační rok 2017


 • Lesnická neprojektová opatření PRV

  Podzimní příjem žádostí o zařazení přesunut na jaro 2018...

  pro opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
  - Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  - Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)
  Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Včelařské dotace za rok 2017 šly do koruny za včelaři.

  Státní zemědělský intervenční fond úspěšně ukončil administraci prvního roku nového tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Žadatel (ČSV, z. s.) obdržel celkem částku 67 577,5 tisíce korun, kterou následně přerozdělí chovatelům včel. Více informací je k dispozici v Tiskové zprávě.

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.


 • Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF

  1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF.

  ÚŘEDNÍ HODINY

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou
  V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF (www.szif.cz / KONTAKTY / REGIONÁLNÍ ODBORY - Zde.

  Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna – 10. června) nemění:

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00
  Pátek 7:30 – 13:00


 • UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL

  Od 22. 5. 2017 dochází ke změně většiny pevných telefonních linek na mobilní.

  Aktuální telefonní čísla zaměstnanců SZIF jsou k dispozici na www.szif.cz / Kontakty / Centrální pracoviště a Regionální odbory ZDE, kde se po kliknutí na zvolený útvar zobrazí i možnost vyhledávání dle jmen.

  Telefonní číslo infolinky zůstává nezměněno: +420 222 871 871.