Nepřehlédněte

 • Omezení dostupnosti www.szif.cz a Portálu farmáře

  V termínu od 1. 9. 00:01 hodin do 4. 9. 24:00 hodin

  nebudou z důvodu plánované údržby informačních systémů dostupné webové stránky www.szif.cz a Portál farmáře.


 • Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF

  Od 1. července 2017 dochází ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF.

  ÚŘEDNÍ HODINY

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou
  V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF (www.szif.cz / KONTAKTY / REGIONÁLNÍ ODBORY - Zde.

  Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna – 10. června) nemění:

  Pondělí a středa 7:30 – 16:30
  Úterý a čtvrtek 7:30 – 15:00
  Pátek 7:30 – 13:00


 • Příručka pro žadatele – Kontroly na místě – lesnická opatření

  Pro žadatele o dotace v rámci Lesnických opatření jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, ...

  která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech.
  Příručka - zde

  příloha PDF
 • UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL

  Od 22. 5. 2017 dochází ke změně většiny pevných telefonních linek na mobilní.

  Aktuální telefonní čísla zaměstnanců SZIF jsou k dispozici na www.szif.cz / SZIF / Organizační struktura ZDE, kde se po kliknutí na zvolený útvar zobrazí i možnost vyhledávání dle jmen.

  Telefonní číslo infolinky zůstává nezměněno: +420 222 871 871.


 • Příjem žádostí víno/vinice - Investice

  Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2017/2018 začal 1. 6. a bude ukončen 31. 8. 17.

  Podrobné informace včetně formulářů jsou k dispozici www.szif.cz → SZIF poskytuje → Společná organizace trhu → Rostlinná výroba → Víno/Vinice → Investice - ZDE.


 • Newsletter 2017 - Červen


 • Jednotná žádost 2017

  SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 2017.

  Podrobnější informace o příjmu Jednotné žádosti 2017 jsou k dispozici v Tiskové zprávě.


 • Mimořádná podpora na přizpůsobení – doložení splnění závazku

  SZIF zahájil příjem Informace o splnění závazku. Administraci ověření splnění závazku bude provádět centrální pracoviště SZIF.

  Kompletní informace k k Mimořádné podpoře na přizpůsobení najdete na ZDE


 • Kontroly na místě

  Příručka pro žadatele 2017

  Pro žadatele o dotace v rámci Jednotné žádosti jsme vypublikovali příručku KONTROLY NA MÍSTĚ, která jednoduchým a přehledným způsobem seznámí žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadní jim orientaci v dokumentech. Příručka pro žadatele 2017 - KONTROLY NA MÍSTĚ


 • Dotace na včelařská opatření v roce 2017

  Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření využít činí 67 580 061 Kč.

  Příručka pro chovatele včel „Včelařské dotace krok za krokem” - leden 2017

  Bližší informace k včelařským opatřením jsou k dispozici Zde.