Obsah sekce: Kalendář opatření
 • OČCH - od 2. roku zabezpečení proti přejezdům

  1.1.-15.6.2017
 • IP - ovoce, IPZ - zahájení sledování + zaznamenání údajů

  1.3.-30.9.2017
 • BIOPÁSY - období pro zapravení do půdy

  1.4.-15.6.2017
 • OČCH - zabezpečení proti přejezdům v 1. roce

  15.4.-15.6.2017
 • AEKO - termín pro podání změny v žádosti o zařazení

  16.5.2017-10.1.2018
 • ZOP, DSO - nejzazší termín pro založení travního porostu a aplikaci hnojiv

  31.5.2017
 • IP, RV - prosvětlení keřů, odstranění zálistků

  1.6.-30.9.2017
 • Kontrolní období intenzity chovu hospodářských zvířat pro T a G

  1.6.-30.9.2017
 • Vedení elektronického registru koní v hospodářství

  1.6.-30.9.2017
 • OČCH - založení porostu

  16.6.-15.7.2017
 • IP ovoce - řez ovocných keřů

  1.5.-30.6.2017
 • AEKO - nejzazší termín pro podání žádosti o změnu zařazení vztahující se k předchozímu roku

  10.1.2017
 • IP - jahodník - odstranění čepelí listů (vyjma podzimních výsadeb v t od 1.9. do 31.12.)

  30.4.2017
 • OČCH - ochrana proti zásahům

  15.4.-15.6.2017
 • BIOPÁSY - nejzazší termín pro založení následného biopásu

  15.6.2017
 • OČCH - konec ochrany proti zásahům

  15.6.2017
 • Konec podávání ŽOZ AEKO a EZ, ŽOZZ AEKO a EZ - zvýšení již zařazené výměry, snížení výměry AEKO, EZ - pokud došlo ke snížení výměry v období před podáním žádosti o dotaci

  15.5.2017
 • NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY - konec termínu pro seč + odklizení pokos. hmoty

  1.7.2017
 • OČCH - založení porostu - konec termínu

  16.6.-15.7.2017
 • Povinnost seče/pastvy na kultuře G a T: AEKO - G, T, pouze některé tituly!

  31.7.2017
 • IP ovoce - řez ovo. stromů + mechan. úprava meziřadí a manipul. prost. (konec období)

  1.6.-15.8.2017
 • IP RV - mechan. úprava meziřadí a manipul. prost.

  15.8.2017
 • "OTP - konec ponechání nepokos. ploch. OTP- případné přepásání na ""lučních titulech"""

  15.8.2017
 • IP ovoce a IP RV - konec termínu pro absolv. školení

  31.8.2017
 • OTP - likvidace nedopasků z první pastvy

  31.8.2017
 • NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY - konec termínu pro seč + odklizení pokos. hmoty

  15.9.2017
 • IP ovoce, IP RV - potvrzení o absol. školení na SZIF

  30.9.2017
 • IP ovoce, IP ZEJA - sledování + zaznam. údajů

  1.3.-30.9.2017
 • IP RV - prosvětl. keřů, odstraň. zálistků

  1.6.-30.9.2017
 • Konec kontrol. období intezity chovu hosp. zvířat

  30.9.2017
 • Doručení elektron. opisu registru koní a el. deklarace chovu koní - odeslání na SZIF

  31.10.2017
 • AEKO -druhá seč/pastva

  31.10.2017
 • OČCH - začátek termínu pro zapravení porostu plodin

  15.11.-31.12.2017
 • OTP -likvidace nedopasků z druhé pastvy

  30.11.2017
 • OTP och.chřástala p., druhově boh, pastviny - pastva + likvidace nedopasků při celoroční pastvě

  31.12.2017
 • OČCH - konec termínu pro zapravení porostu plodin

  15.11.-31.12.2017