Obsah sekce: Kalendář opatření
 • podmínka Aktivního zemědělce - interval způsobilosti k 31.12.

  15.5.-31.12.2017
 • podmínka Zemědělského podnikatele - interval způsobilosti k 31.12.

  15.5.-31.12.2017
 • EZ - ovocné sady, R - jahodník, prokazování produkce za předchozí rok

  31.1.2017
 • EZ: SI - počátek sledování + zaznamenání údajů

  1.3.-30.9.2017
 • Kontrolní období intenzity chovu hospodářských zvířat pro T a G

  1.6.-30.9.2017
 • Vedení elektronického registru koní v hospodářství

  1.6.-30.9.2017
 • R - jahodník - min. období pro pěstování, U - 1. mechan. operace

  30.6.2017
 • R - jahodník - odstranění čepelí listů (vyjma podzimních výsadeb v t od 1.9. do 31.12.)

  30.4.2017
 • Konec podávání ŽOZ AEKO a EZ, ŽOZZ AEKO a EZ - zvýšení již zařazené výměry, snížení výměry AEKO, EZ - pokud došlo ke snížení výměry v období před podáním žádosti o dotaci

  15.5.2017
 • Úhor - 2. mechan. operace

  1.-31.7.2017
 • Nutnost seče/pastvy + likvid. nedopasků: SAPS, EZ - T, G, R, LFA, NATURA

  31.7.2017
 • R- letní výsev zlepš. netrž. plodin.

  31.7.2017
 • S - prosvětlení korun ovo. stromů - konec období

  15.8.2017
 • V - mechan. údržba meziřadí a manipulač. prost. - konec období

  15.8.2017
 • R - Jahodník: první plečkování

  31.8.2017
 • S - mechan. údržba meziřadí a příkmenného pásu + odklizení biomasy.

  31.8.2017
 • KS - seč s odklizením biomasy nebo spasení pokryvu meziřadí a př. pásu

  31.8.2017
 • U - 3. mechan. operace

  1.-31.8.2017
 • R - konec termínu pro výsev ozimé var. zlepš. netrž. plodin

  20.9.2017
 • T - konec kotrol. obd. intenzity chovu hospod. zvířat (obd. od 1. 6. - 30. 9.)

  1.6.-30.9.2017
 • R - Jahodník: sečení a odklizení nebo zmulčování biomasy

  30.9.2017
 • V- prosvětlení v zóně hroznů

  1.6.-30.9.2017
 • U - 4. mechan. operace

  1.-30.9.2017
 • SI – konec sledování + zaznam. údajů

  1.3.-30.9.2017
 • Konec kontrol. období intezity chovu hosp. zvířat

  30.9.2017
 • EZ - T, G, R - druhá seč +odklizení biomasy

  31.10.2017
 • Doručení elektron. opisu registru koní a el. deklarace chovu koní - odeslání na SZIF

  31.10.2017
 • R - Jahodník: druhé plečkování

  31.10.2017
 • U - 5. mechan. operace

  1.-31.10.2017
 • R - sklizeň a odvoz ostatních plodin

  15.11.2017
 • S - sklizeň produkce ovoce

  30.11.2017
 • T -Likvidace nedopasků v příp. celoroč. pastvy

  31.12.2017
 • R - sklizeň a odvoz zelenin/bylin

  31.12.2017
 • S, V, C, J - zajištění počtu životaschop. jedinců

  31.12.2017