Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Informace o zveřejnění Žádosti o proplacení pro podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - 23. kolo
25.08.2015 Obecné zprávy PDF 212KB

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích – schválené Žádosti o dotaci v rámci 23. kola Programu rozvoje venkova
22.07.2015 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích PDF 191KB

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 23. kola Programu rozvoje venkova
24.06.2015 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 155KB

Poslední den pro předložní Žádosti o proplacení projektů PRV je v úterý 30. 6. 2015
23.06.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 222KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 23. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova
23.06.2015 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích PDF 78KB

Podklady ze semináře k opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
16.06.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 158KB

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 23. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRV (OSA II)
08.06.2015 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích PDF 275KB

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
08.06.2015 OSA IV. PDF 207KB

EX POST EVALUACE SPL A VÝTAH Z ANALÝZY STŘEDNĚDOBÝCH HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ LEADER
Informace pro místní akční skupiny týkající se povinnosti provést ex post evaluaci Strategického plánu LEADER (dále „SPL“) a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení SPL, kterou zpracoval externí hodnotitel v rámci Průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
04.06.2015 1.1. Místní akční skupina PDF 207KB

23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 aktualizované znění
03.06.2015 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích PDF 146KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 77
 • stránka
 • Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

  Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

  Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

  Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

  • Společnost založená na znalostech

  • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

  • Trh práce

  • Udržitelný rozvoj.

  Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

  Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

  Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

  Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

  Soubory ke stažení