Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
21.11.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 161KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c)
Státní zemědělský intervenční fond dne 10.11.2014 dodatečně schválil ze zásobníku 16 projektů Žádostí o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c) – území mimo hlavního města Prahy.
11.11.2014 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 160KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 24.10.2014 dodatečně schválil ze zásobníku projektů 1 Žádost o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.
24.10.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 112KB

I. 1. 4 Pozemkové úpravy - Doporučené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 21. 10. 2014 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 82 Žádostí o dotaci v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. V zásobníku projektů je zařazeno 13 Žádostí o dotaci
22.10.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 372KB

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci.
15.10.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 123KB

Úprava PDF dokumentu Závazkování IV.1.2 na Portálu farmáře
Aktuální výše finančních prostředků, které může MAS požadovat v rámci opatření IV.1.1, je uvedena v Detailu roku 2014 v řádku „MAS ještě může v r. 2014 požádat“.
07.10.2014 1.1. Místní akční skupina PDF 100KB

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV
06.10.2014 Obecné zprávy PDF 150KB

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
29.09.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 78KB

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 26.9.2014 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 27 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále bylo dodatečně doporučeno celkem 28 žádostí jako náhradníci. Podrobnosti v příloze.
29.09.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 227KB

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost – dodatečně doporučené a následně schválené Žádosti o dotaci ze zásobníku projektů v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 16. září 2014 na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR dodatečně doporučil a následně 19. září 2014 schválil celkem 4 Žádosti o dotaci ze zásobníku projektů v rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost.
24.09.2014 3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost PDF 148KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 72

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení