Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
18.07.2014 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 2MB

Přehled kulturních a sportovních akcí, které byly podpořeny z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Dovolujeme si Vás informovat o konání kulturních a sportovních akcí pořádaných v rámci projektů spolupráce, které realizují Místní akční skupiny. Pro bližší informace ke konaným akcím doporučujeme navštívit jednotlivé internetové stránky Místních akčních skupin. Věříme, že Vás některá z uvedených akcí zaujme a přispěje k příjemnému prožití léta 2014.
18.07.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 209KB

Spuštění Portálu Farmáře pro 21. kolo příjmu žádostí PRV
16.07.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 116KB

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020
Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.
15.07.2014 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění PDF 97KB

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina pro rok 2013
Dne 10. 7. 2014 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel. Uvedená změna je platná zpětně pouze pro rok 2013.
15.07.2014 1.1. Místní akční skupina PDF 90KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – schválené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 2.7.2014 schválil 4 Žádosti o dotaci v rámci 20.kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, záměr d) – Hlavní město Praha.
11.07.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 113KB

Přehled kulturních a sportovních akcí, které jsou podpořeny z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Dovolujeme si Vás informovat o konání kulturních a sportovních akcí pořádaných v rámci projektů spolupráce, které realizují Místní akční skupiny.
11.07.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 194KB

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.
04.07.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 83KB

Povinnosti žadatele/příjemce dotace vyplývající ze změny právní formy dle nového občanského zákoníku ve vztahu k Pravidlům (IV.1.1, IV.2.1 a III.4.1)
25.06.2014 OSA IV. PDF 391KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – Žádosti o dotaci 18. kola Programu rozvoje venkova dodatečně doporučené ze zásobníku projektů
Státní zemědělský intervenční fond dne 27.5.2014 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 1 Žádost o dotaci v rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.
02.06.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 95KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 69

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení