Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV
25.03.2015 Obecné zprávy PDF 149KB

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 22. kolo
19.03.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 263KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci ve 21. kole PRV, opatření I.1.4
Státní zemědělský intervenční fond dne 10. 3. 2015 dodatečně schválil celkem 3 Žádosti o dotaci v rámci 21. kola PRV opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.
16.03.2015 1.4. Pozemkové úpravy PDF 96KB

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, 22. kolo - vzor přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení
19.02.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 138KB

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje
16.02.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 2MB

I.1.2.1 lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova
16.02.2015 1.2.1. Lesnická technika PDF 145KB

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 16.2.2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 183 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům. Dále bylo doporučeno celkem 45 žádostí jako náhradníci. Doporučeny resp. doporučeny jako náhradníci byly všechny zaregistrované Žádosti o dotaci.
16.02.2015 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 231KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 22. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova
12.02.2015 Obecné zprávy PDF 115KB

Upozornění pro žadatele ve 22. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova - ZMĚNY VÝKLADŮ NĚKTERÝCH VÝDAJŮ
06.02.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 103KB

22. kolo PRV – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – často kladené dotazy - ÚPRAVA ZE DNE 3.2.2015
03.02.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 138KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 74

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení