Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 22. kolo příjmu žádostí
26.01.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 360KB

22. kolo PRV – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – často kladené dotazy
23.01.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 170KB

Zpřesněná Pravidla III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
22.01.2015 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění PDF 78KB

UPOZORNĚNÍ pro žadatele k podávání žádostí v rámci 22. kola PRV
Podrobnosti v příloze.
20.01.2015 Obecné zprávy PDF 69KB

Spuštění Portálu farmáře pro 22. kolo příjmu žádostí PRV (osa I)
Podrobnosti v příloze.
19.01.2015 Obecné zprávy PDF 140KB

I.1.4 Pozemkové úpravy – dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola Programu rozvoje venkova
13.01.2015 1.4. Pozemkové úpravy PDF 99KB

Úprava formuláře Žádosti o dotaci a Instruktážního listu pro 22. kolo příjmu žádostí do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
08.01.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 77KB

22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika – výklad pojmu
07.01.2015 1.2.1. Lesnická technika PDF 82KB

22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika – výklad pojmu „lesnická nástavba“
07.01.2015 1.2. Investice do lesů PDF 82KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I. 1. 4 Pozemkové úpravy
07.01.2015 1.4. Pozemkové úpravy PDF 229KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 73

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení