Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV a upozornění pro příjemce dotace v 22. kole na termín 31. 5. 2015 pro podání Hlášení o změnách
21.05.2015 Obecné zprávy PDF 69KB

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy
13.05.2015 2.1. Zalesňování zemědělské půdy PDF 120KB

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích
13.05.2015 2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích PDF 119KB

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích
13.05.2015 2.3. Lesnicko-environmentální platby PDF 119KB

17. kolo – Zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
06.05.2015 1.4. Pozemkové úpravy PDF 168KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 22. kolo
28.04.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 83KB

Upozornění na aktualizaci formuláře Žádosti o proplacení výdajů projektu Spolupráce pro 22. kolo
27.04.2015 Obecné zprávy PDF 168KB

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova
21.04.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 132KB

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 15.4.2015 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 176 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Zveřejněno tiskovou zprávou na webových stránkách SZIF dne 16.4.2015. Na základě stanoviska Ministerstva zemědělství ČR ze dne 17.4.2015 došlo k navýšení alokace 22.kola PRV. Na základě tohoto navýšení Státní zemědělský intervenční fond dne 20.4.2015 dodatečně schválil 7 projektů podopatření I.1.3.1, původně neschválených.
21.04.2015 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 104KB

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova
17.04.2015 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 396KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 76

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení