Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Zveřejnění formuláře Žádosti o dotaci PRV na Portálu Farmáře - 22. kolo příjmu žádostí
15.12.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 160KB

Informace o zveřejnění Žádosti o proplacení pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 21. kolo příjmu
08.12.2014 Obecné zprávy PDF 365KB

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti
- Žádost o dotaci (PUZČ HRDP) - Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)
02.12.2014 3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti PDF 89KB

Zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina pro rok 2014
Dne 24. 11. 2014 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina dle kapitoly 14 těchto Pravidel. Uvedená změna je platná pro rok 2014.
26.11.2014 1.1. Místní akční skupina PDF 107KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
21.11.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 161KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c)
Státní zemědělský intervenční fond dne 10.11.2014 dodatečně schválil ze zásobníku 16 projektů Žádostí o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c) – území mimo hlavního města Prahy.
11.11.2014 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 160KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 24.10.2014 dodatečně schválil ze zásobníku projektů 1 Žádost o dotaci v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.
24.10.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 112KB

I. 1. 4 Pozemkové úpravy - Doporučené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 21. 10. 2014 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 82 Žádostí o dotaci v rámci opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. V zásobníku projektů je zařazeno 13 Žádostí o dotaci
22.10.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 372KB

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci.
15.10.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 123KB

Úprava PDF dokumentu Závazkování IV.1.2 na Portálu farmáře
Aktuální výše finančních prostředků, které může MAS požadovat v rámci opatření IV.1.1, je uvedena v Detailu roku 2014 v řádku „MAS ještě může v r. 2014 požádat“.
07.10.2014 1.1. Místní akční skupina PDF 100KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 72

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení