Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Pozvánka na akci „Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA 2016“
26.09.2016 Olomouc PDF 260KB

Zpráva z akce „PRV v praxi - cesta za poznáním zemědělských a zpracovatelských provozů“
26.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 214KB

Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první polovině roku 2016 v NUTS2 Severozápad
26.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 189KB

Pozvánka na dvoudenní exkurzi „Rozvoj venkova – sdílení a šíření výstupů realizovaných projektů“
23.09.2016 Hradec Králové PDF 230KB

Pozvánka na akci „Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor“
21.09.2016 České Budějovice PDF 5MB

Zpráva z akce „Gastronomický festival v Habrech“
21.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 118KB

Zpráva z akce „Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den na Valašsku“
21.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 184KB

Zpráva z akce “Představení projektů Programu rozvoje venkova v rámci semináře Projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku - Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu“
21.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 186KB

Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první polovině roku 2016 v NUTS 2 Severovýchod
21.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 120KB

Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první polovině roku 2016 v NUTS2 Střední Morava
21.09.2016 Celostátní síť pro venkov PDF 195KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 93
 • stránka
 • Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

  Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

  Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

  Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

  • Společnost založená na znalostech

  • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

  • Trh práce

  • Udržitelný rozvoj.

  Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

  Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

  Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

  Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

  Soubory ke stažení