Zpravodajství

22. kolo PRV – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – často kladené dotazy - ÚPRAVA ZE DNE 29.1.2015
29.01.2015 1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 137KB

Dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
Státní zemědělský intervenční fond dne 4.12.2013 dodatečně doporučil Žádosti o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Podrobnosti v příloze.
05.12.2013 1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 195KB

1.1. Modernizace zemědělských podniků

Popis situace

Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě. Tato skutečnost je příčinou zastarávání technologického vybavení zemědělských podniků a také se odráží ve stavu zemědělských staveb, které ne vždy plně vyhovují moderním požadavkům welfare a ochrany životního prostředí. Nízká úroveň investic dále ovlivňuje nákladovost a efektivitu zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty a tím celkovou konkurenceschopnost zemědělské výroby. S ohledem na rostoucí tlak spotřebitelů na bezpečnost potravin a maximální ekologický přístup při jejich produkci je jejím předpokladem dobře vybavená primární výrobní základna v rámci zemědělské výroby. V programovacím období 2004 - 2006 byl obdobný typ podpory úspěšně poskytován v rámci Operačního programu, opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku. Opatření navazuje na priority a cíle Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004 – 2013), respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Legislativní rámec

Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29.

Soubory ke stažení