Zpravodajství

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 23. kola Programu rozvoje venkova
24.06.2015 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 155KB

Schválené Žádosti o dotaci z podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích – 19. kolo
Státní zemědělský intervenční fond dne 3.12.2013 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 39 Žádostí o dotaci v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích. Podrobnosti v příloze.
06.12.2013 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 197KB

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova
30.09.2013 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 366KB

Prodloužení příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z důvodu obnovy lesního potenciálu po kalamitní situaci
14.06.2013 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 262KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření)
Státní zemědělský intervenční fond dne 19.3.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření). Podrobnosti v příloze.
20.03.2013 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 137KB

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 4.1.2013 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 68 Žádostí o dotaci v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa. Doporučeny byly všechny Žádosti o dotaci, které kladně prošly hodnocením přijatelnosti. Podrobnosti v příloze.
09.01.2013 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 146KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci třináctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření)
Státní zemědělský intervenční fond dne 2.11.2011 schválil Žádosti o dotaci v rámci třináctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - osa II (projektová opatření).
03.11.2011 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 183KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření osy II (projektová opatření)
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.6.2010 schválil Žádosti o dotaci v rámci devátého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření osy II (projektová opatření) - podrobnosti v příloze.
02.07.2010 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 185KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření osy II (projektová opatření)
Státní zemědělský intervenční fond dne 22.7.2009 schválil Žádosti o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření osy II (projektová opatření) - podrobnosti v příloze.
22.07.2009 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 181KB

Zveřejnění Pravidel pro žadatele PRV a Žádosti o dotaci PRV opatření II.2.4. – 6.kolo příjmu žádostí
Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele PRV a Žádost o dotaci PRV pro opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (6.kolo PRV).
13.02.2009 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů PDF 103KB

< Předchozí 1 2

2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

V rámci tohoto opatření jsou navrhována 2 podopatření: Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a Neproduktivní investice v lesích.

Cíle opatření:

  • Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích
  • Trvale udržitelné využití lesní půdy
  • Neproduktivní investice v lesích
  • Zlepšení životního prostředí a krajiny
  • Opatření přispěje k plnění strategie Národního lesnického programu z roku 2001.

Soubory ke stažení