Zpravodajství

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Státní zemědělský intervenční fond dne 17.12.2014 dodatečně schválil Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
19.12.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 123KB

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 26.9.2014 dodatečně doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 27 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále bylo dodatečně doporučeno celkem 28 žádostí jako náhradníci. Podrobnosti v příloze.
29.09.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 227KB

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.
12.08.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 235KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Státní zemědělský intervenční fond dne 23.5.2014 schválil Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Podrobnosti v příloze.
23.05.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 321KB

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 14.3.2014 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 192 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Dále bylo doporučeno celkem 179 žádostí jako náhradníci. Podrobnosti v příloze.
14.03.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 992KB

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí
Upozorňujeme žadatele na změnu postupu administrace Žádostí o dotaci, která je uvedena v Pravidlech pro žadatele pro 20. kolo příjmu žádostí.
07.03.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 83KB

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí
Upozornění na výklad preferenčního kritéria v podopatření I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků ("Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji (NUTS 3)") a kritéria přijatelnosti v opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje ("Projekt v záměru e) lze realizovat na území krajů Ústeckého a Moravskoslezského v obci do 2000 obyvatel.").
06.02.2014 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 68KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr a)
Státní zemědělský intervenční fond dne 12.2.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci šestnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr a). Podrobnosti v příloze.
12.02.2013 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 216KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci šestnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměry b, c, d)
Státní zemědělský intervenční fond dne 13.12.2012 schválil Žádosti o dotaci v rámci šestnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměry b, c, d). Podrobnosti v příloze.
18.12.2012 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 148KB

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 16. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 15.11.2012 doporučil na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR celkem 137 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměry a) zakládání a rozvoj mikropodniku). Dále bylo doporučeno celkem 48 žádostí jako náhradníci. Podrobnosti v příloze.
15.11.2012 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje PDF 460KB

< Předchozí 1 2

1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) bude navazovat obecnou podporou malého a středního podnikání (nad velikostí mikropodniků s místní spotřebou). Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD. Respektuje cíle Lisabonské strategie a Národního lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR).

Charakteristika opatření
Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např.opravy strojů a zařízení) a maloobchod Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Přednostně je podporováno využití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů.
Opatření není určeno pro podporu cestovního ruchu.

Cíle opatření
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
Různorodost venkovské ekonomiky
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Soubory ke stažení