Zpravodajství

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
08.06.2015 OSA IV. PDF 207KB

Povinnosti žadatele/příjemce dotace vyplývající ze změny právní formy dle nového občanského zákoníku ve vztahu k Pravidlům (IV.1.1, IV.2.1 a III.4.1)
25.06.2014 OSA IV. PDF 391KB

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV
Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.
20.12.2013 OSA IV. PDF 141KB

Oznámení o novém způsobu podávání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ode dne 13. 5. 2013 je možné na Portálu Farmáře vygenerovat a po vyplnění elektronicky podávat Hlášení o změnách pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
10.05.2013 OSA IV. PDF 216KB

Tisková oprava Pravidel IV.1.1 a IV.1.2
Tisková oprava se týká Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, Příloha 3 – Postup při Zadávání zakázek příjemcem dotace, odstavec 4 a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, kapitola 10, odstavec 4, kde došlo k tiskové chybě u data platnosti úpravy zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
05.11.2012 OSA IV. PDF 102KB

Navyšování podpory de minimis v rámci projektu opatření osy IV. Leader
Informace pro žadatele v opatření osy IV Leader
14.02.2012 OSA IV. PDF 85KB

Čtrnácté kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova OSA IV. bude spuštěno v říjnu 2011
29.09.2011 OSA IV. PDF 237KB

Čtrnácté kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova - Příloha OSA IV.
28.09.2011 OSA IV. PDF 220KB

Odpovědi na často kladené dotazy k ose 4 PRV
05.09.2011 OSA IV. PDF 145KB

Informace o zveřejnění Žádosti o proplacení výdajů z PRV pro 10. kolo příjmu žádosti pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
13.04.2011 OSA IV. PDF 371KB

< Předchozí 1 2

OSA IV - LEADER

Hlavním cílem Osy IV je realizovat místní rozvojové strategie (tedy Strategický plán Leader) a spolupráci místních partnerství. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkovských oblastí zvlášť vhodnou metodou, protože sloučením různých subjektů působících v rurálním prostoru tyto principy vedou k pozitivním efektům. Právě prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to především formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. Princip Leader neznamená antagonistickou podobu místních samospráv, je naopak jejich vhodným doplňkem v cílených aktivitách pro obnovu a rozvoj obcí a přispívá také k rozvoji zemědělského sektoru a péči o přírodu a krajinu.

Osa se dělí na 3 opatření:
IV.1.1. Místní akční skupina V tomto opatření bylo Hodnotitelskou komisí vybráno 112 MAS po splnění kritérií přijatelnosti na základě jimi zpracovaného Strategického plánu Leader (SPL). Vybrané MAS čerpají dotaci na svoji činnost související s realizací SPL.
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Opatření je zaměřené na podporu projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL místní akční skupiny a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova. Projekty vybírá MAS prostřednictvím svojí výběrové komise na základě předem stanovených bodovacích kritérií.
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Toto opatření především umožňuje zefektivňovat principy Leaderu orientací na využití přenosu znalostí, inovace a příkladů nejlepší praxe. Zahrnuje podporu spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS v rámci členských států a na území třetích zemí.

Podrobnosti o jednotlivých opatřeních jsou uvedeny v odkazech na každé opatření.

Formuláře naleznete v souborech Ke stažení zde.

Soubory ke stažení