Zpravodajství

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Moravskoslezsko - 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května 2014 schváleno v NUTS II Moravskoslezsko 34 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 5 974 902,- Kč.
16.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 157KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severozápad – 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května 2014 schváleno v NUTS II Severozápad 56 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 11 117 220,- Kč.
13.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 183KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy – 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května 2014 schváleno v NUTS II Střední Čechy 44 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 11.015.859,- Kč.
12.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 340KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihovýchod – 20. kolo.pdf
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května schváleno v NUTS II Jihovýchod 62 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 12 029 942,- Kč.
06.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 315KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Morava – 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května 2014 schváleno v NUTS II Střední Morava 57 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 9.188.569,- Kč.
06.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 212KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad – 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 5. května 2014 schváleno v NUTS II Jihozápad 66 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 11.226.901,- Kč.
05.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 552KB

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod – 20. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 23.října 2013 schváleno v NUTS II Severovýchod 67 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 11.745.223,- Kč.
02.05.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 550KB

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 pro 13. – 15. kolo
Dne 12. 3. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 platné pro 13. – 15. kolo. Uvedené zpřesnění se týká zpětně všech projektů opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie podaných v rámci 13. – 15. kola příjmu Žádostí o dotaci.
13.03.2014 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 155KB

Aktualizace Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (20.kolo přijmu žádostí)
Dne 20. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. aktualizaci Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 20. kola příjmu žádostí. Pravidla IV.1.2 nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 1. 1. 2014. Převážně se jedná o zapracování změn, které souvisejí s úpravami lhůt pro administraci vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 se chýlí ke konci a je třeba zajistit bezproblémové dočerpání alokovaných finančních prostředků a přechod na programové období 2014 – 2020.
20.12.2013 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 270KB

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 20. kola příjem žádostí na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.
20.12.2013 1.2. Realizace místní rozvojové strategie PDF 73KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 13
 • stránka
 • 1.2. Realizace místní rozvojové strategie

  Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opatření Programu rozvoje venkova.
  Projekty k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií místní akční skupina prostřednictvím své výběrové komise. Do bodovacích kritérií musí být jako kritérium zahrnuto uplatňování inovačních přístupů. Výběr projektů Místními akčními skupinami probíhá minimálně jednou do roka.
  Opatření se realizuje na základě principů Leader.

  Základní podmínky poskytnutí podpory

  • projekt je v souladu s platnou právní úpravou a se Strategickým plánem Leader,
  • žadatel musí splňovat podmínky stanovené příslušnou MAS,
  • projekt musí být realizován v daném území působnosti MAS.

  Kategorie příjemců podpory jsou specifikovány ve Strategickém plánu Leader (místní akční skupina specifikuje kategorie příjemců podle podmínek jednotlivých opatření os I až III, a neplatí zde podmínka týkající se počtu obyvatel (500 a 2000 obyvatel) v obci, kde se mají projekty realizovat. Příjemce působí na území působnosti MAS.

  Více informací získáte v Pravidlech IV.1.2. a v sekretariátech příslušných místních akčních skupin.

  Soubory ke stažení