Zpravodajství

Podklady ze semináře k opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
16.06.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 158KB

Seminář k opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
29.05.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 160KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 22. kolo
28.04.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 83KB

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 22. kolo
19.03.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 263KB

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, 22. kolo - vzor přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení
19.02.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 138KB

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 22. kolo příjmu žádostí
26.01.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 360KB

Úprava formuláře Žádosti o dotaci a Instruktážního listu pro 22. kolo příjmu žádostí do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
08.01.2015 2. Realizace projektů spolupráce PDF 77KB

Zveřejnění formuláře Žádosti o dotaci PRV na Portálu Farmáře - 22. kolo příjmu žádostí
15.12.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 160KB

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci.
15.10.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 123KB

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
29.09.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 78KB

< Předchozí 1 ... 3 4 5 6 7

2. Realizace projektů spolupráce

Cílem opatření Realizace projektů spolupráce je účast Místních akčních skupin (MAS) na společném vypracovaném projektu s jinou MAS. Spolupráce může probíhat na dvou úrovních (tzv. záměr):

a. národní spolupráce (v rámci jedné členské země - spolupráce MAS v ČR)
b. mezinárodní spolupráce (spolupráce MAS z ČR s minimálně jednou zahraniční MAS)

Společný projekt přináší posílení místních aktivit. Místní akční skupiny projektem realizují výstupy, které přináší trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům území každé spolupracující MAS a zároveň tyto projekty vytváří přátelské vazby mezi samotnými MAS a mezi obyvateli MAS. Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, zkušeností, ale především ve spolupráci na řešení společných problémů, potřeb území nebo využití existujícího potenciálu území. Projekt zahrnuje návrh, realizaci i zajištění udržení podpořeného společného projektu.

Projekty jsou vybírány na základě splnění kritérií přijatelnosti, bodového hodnocení a podle finanční alokace na výzvu. Bodování provádí Hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Národní sítě místních akčních skupin. Na jeden projekt spolupráce je poskytována podpora do výše max. 5 milionů Kč. V rámci jednoho projektu je možné uplatnit způsobilé výdaje MAS ČR na vlastní realizaci a podporu projektu Spolupráce. Bližší specifikace je obsažena v pravidlech opatření IV.2.1.

Každý projekt naplňuje tzv. měřitelné indikátory nastavené v Dohodě o poskytnutí dotace, a to jak v rámci realizace projektu, tak po dobu udržitelnosti projektu spolupráce.

Soubory ke stažení