Aktuálně realizované programy

EU MILKY WAY – EU MLÉČNÁ CESTA

Jedná se o program zaměřený na propagaci evropských mléčných výrobků na trzích třetích zemí, konkrétně na Libanon, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Cílem programu je poskytování informací a provádění propagačních opatření na podporu mléčných výrobků, jako jsou čerstvé mléčné výrobky, trvanlivé mléčné výrobky a sýry. Program reaguje na rostoucí mezinárodní obchodní poptávky po mléčných výrobcích a to zejména s ohledem na klimatické a ekonomické charakteristiky cílových zemí a v návaznosti na zrušení režimu mléčných kvót v zemích EU. Předkládající organizací je Českomoravský svaz mlékárenský (ČMSM). Program je financován z 50% EU, z 30% ČR a z 20% ČMSM. Program je tříletý a probíhá od února 2016 do února 2019. Celkově budou na realizaci projektu vynaloženy finanční prostředky ve výši 140,1 mil. Kč. Realizace zahrnuje akce v místech prodeje, účast na výstavách a veletrzích, inzerci v časopisech, public relations, mise do výrobních závodů a mlékařské vzdělávací konference. Více informací o programu naleznete na www.szif.cz .

Kvalita z Evropy – chutě s příběhem

Jedná se o pokračování propagačního programu „Propagační kampaň pro EU systém kvality zemědělských produktů“, který probíhal v období září 2012 – září 2015.
Cílem programu bylo seznámit veřejnost s celoevropským systémem značení, které garantuje vysokou kvalitu potravin. Tato kampaň měla spotřebitelům pomoci orientovat se ve značení Chráněné zeměpisné označení (CHZO), Chráněné označení původu (CHOP) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) používaného v rámci Evropského systému kvality. Jejich získání je vázáno na splnění přísných kritérií, takže spotřebitel má garanci, že produkt se značkou kvality prošel procesem, který potvrzuje jeho jedinečnost. Nositeli těchto označení jsou například produkty České pivo, Špekáčky, Olomoucké tvarůžky, Zlatá niva, Pardubický perník, Hořické trubičky a další.
Nová kampaň má za úkol informovat spotřebitele o evropském systému značení kvalitních produktů a přesvědčit jej, aby změnil své nákupní chování bez ohledu na cenovou citlivost a upřednostnil ve svém nákupním rozhodování výrobky v tomto systému. Hlavním cílem kampaně je stabilizace a případné další zvýšení znalosti systému chráněných označení, která uděluje výrobkům splňujícím stanovená kritéria Evropská unie.
Předkládající organizací je Potravinářská komora ČR (PK ČR). Program je financován z 50% EU, z 30% SZIF a z 20% PK ČR, bude realizován od července 2015 do července 2018 a je zaměřen na český a slovenský trh. Celkem budou na realizaci projektu vynaloženy finanční prostředky ve výši 105 mil. Kč. Program zahrnuje aktivity jako jsou tiskové konference, setkání s novináři, webové stránky, účasti na veletrhu, reklamu v TV a tisku a semináře pro odbornou veřejnost. Více informací o projektu naleznete na www.oznaceni.eu.

Ukončené programy