Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF

vedoucí Oddělení metodiky LPIS, odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 18.02.2019
Datum podání přihlášek do: 28.02.2019

1. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Náplň práce

Vedoucí Oddělení metodiky LPIS vede, kontroluje a hodnotí práci v oddělení a odpovídá za jeho činnost a výsledky jeho práce. Tvoří celostátní komplexní metodiku a obecné postupy platební agentury Společné zemědělské politiky Evropské unie včetně normotvorné činnosti v oboru financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky Evropské unie, integrovaném administrativním a kontrolním systému, zemědělských registrů nebo predikcí a analýz v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie. Metodické vedení spočívá v analýze české a evropské legislativy a jejich následné implementaci do interních procesů, v nastavování interních procesů s celorepublikovou působností, tvorbě a aktualizaci metodických pokynů v rámci agendy evidence využití půdy podle uživatelských vtahů v LPIS a evidence pěstování geneticky modifikované odrůdy, realizace školení pro pracovníky Oddělení příjmu žádostí a LPIS, realizace interní kontroly kvality dat v LPIS, zajištění komunikace mezi SZIF a institucemi EK v oblasti problematiky LPIS z metodického hlediska, možnost tuzemských i zahraničních pracovních cest (konference, workshopy, školení), případně výjezdů do terénu.

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- řidičský průkaz skupiny B
- lustrační osvědčení u žadatelů narozených před 1. 12. 1971 
- aby žadatel byl osobou, která má složenou úřednickou zkoušku
- aby žadatel splňoval profesní předpoklad, že v uplynulých 4 letech vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě nejméně po dobu 2 let 

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 13., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilitu zaměstnání
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 28. 2. 2019
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení - odborný rada: vedoucí Oddělení metodiky LPIS (SM/2019/14)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů v žádosti), motivačním dopisem, životopisem a prací na téma uvedené v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení