Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF

referent Oddělení marketingu značek kvality, rada/odborný rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 16.05.2019
Datum podání přihlášek do: 30.05.2019

Náplň práce

Referent administrativně zajišťuje a eviduje veškeré dokumenty související s činností oddělení, spolupracuje při jejich evidenci s příslušnými souvisejícími odděleními SZIF. Referent také spolupracuje na přípravě a realizaci prezentačních aktivit programu kvalitních potravin a dále značek KLASA, Regionální potraviny a značek BIO. Referent spolupracuje na přípravě plánů a na vlastní realizaci včetně vyhodnocení prezentačních aktivit a průběžně komunikuje s agenturami a smluvními dodavateli ve věci komplexní organizace aktivit. Referent také kontroluje plnění spluv a rozpočtů, eviduje a archivuje dokumentaci z těchto aktivit, vytváří zprávy a podklady pro webové stránky a sociální sítě. Referent mimo jiné zajišťuje a vyhodnocuje výsledky šetření chování spotřebitelů na trhu ve vztahu ke značce kvality, chování výrobců, charakteru prodeje a vyhodnocuje efektivitu marketingových aktivit zaměřených na podporu značek kvality.

Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
- znalost anglického jazyka v 1. znalostním stupni  
- řidičský průkaz skupiny B 

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 11., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 30. 5. 2019
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada: referent Oddělení marketingu značek kvality (SM/2019/56)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz Žádost), kopií dokladu prokazujícího znalost anglického jazyka, kopií řidičského průkazu, motivačním dopisem a životopisem