Zálohové platby vývozních subvencí

Záruky na zálohové platby zajišťují splnění předem stanových podmínek. Kritéria pro uvolňování záruky jsou obdobná s kritérii pro výplatu subvence. Avšak z důvodu výplaty subvence předem se nekrátí subvence, ale záruka.

Soubory ke stažení