Zpravodajství (archiv)

Intervenční nákup másla a SOM

Režim intervenčních nákupů využívá Evropská komise jako tzv. „záchrannou síť“ pro stabilizaci cen na trhu s danou komoditou.

Od roku 2014 je nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 v EU zahájen intervenční nákup másla a SOM za pevnou cenu pravidelně každý rok v období od 1. března do 30. září.
Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1549 ze dne 17. září 2015 je intervenční nákup másla a SOM za pevnou cenu v roce 2016 zahájen od 1. ledna 2016 do 30. září 2016.

Nákupní cena másla – 2.217,5 EUR/tunu. Nákupní cena SOM – 1.698,0 EUR/tunu.

Nařízením Rady (EU) 2016/1058 byly navýšeny pro celou EU-28 roční množstevní limity pro intervenční nákup za pevně stanovenou cenu na 100 000 tun másla a 350 000 tun SOM.

Po překročení této hranice je nákup za pevnou cenu ukončen a Evropská komise zahájí nákup prostřednictvím nabídkového řízení.

Bližší informace naleznete v Obchodních podmínkách zveřejněných v záložce Důležité informace, formuláře určené k podání nabídky másla a SOM k intervenčnímu nákupu naleznete v záložce Formuláře.

Kontaktní údaje

Ing. Martin Foreth
vedoucí Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: +420 222 871 526
E-mail: martin.foreth@szif.cz

Ing. Marie Kubíková
referent Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: +420 222 871 652
E-mail: marie.kubikova@szif.cz

Ing. Dagmar Hejrovská
referent Oddělení školních programů a intervenčních opatření
Tel: +420 222 871 667
E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Soubory ke stažení