Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotačním období 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.

Zpravodajství (archiv)

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 12. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020
24.04.2018 Operační program Rybářství 2014 – 2020 PDF 389KB

Výzva MAS Česká Kanada pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 14. 5. 2018 - 15. 6. 2018
23.04.2018 Vyhlášené výzvy MAS PDF 25KB

Výzva MAS Lašsko pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 30. 4. 2018 - 29. 5. 2018
23.04.2018 Vyhlášené výzvy MAS PDF 35KB

Newsletter SZIF - Duben 2018
23.04.2018 Newsletter SZIF PDF 7MB

Pozvánka na exkurzi „Za prosperitou venkovských ekonomik prostřednictvím rozvoje zemědělství, agroturistiky a udržitelného hospodaření s energiemi“
20.04.2018 Hradec Králové PDF 235KB

Oznámení o výsledcích uzávěrky výběrového řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob č. 18/16500/004
20.04.2018 Intervenční prodej másla a SOM PDF 69KB

Informace z monitoringu tržní produkce mléka za březen 2018 ČR
20.04.2018 Monitoring tržní produkce mléka PDF 347KB

Výzva MAS Bojkovska pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 20. 4. 2018 - 18. 5. 2018
20.04.2018 Vyhlášené výzvy MAS PDF 28KB

Schválené žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které byly zaregistrovány v roce 2017 - Průběžné schvalování - stav k 18. 04. 2018
19.04.2018 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje PDF 2MB

Výzva MAS Rozvoj Krnovska pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 20. 4. 2018 - 18. 5. 2018
19.04.2018 Vyhlášené výzvy MAS PDF 31KB