Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotačním období 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.

Zpravodajství (archiv)

Pozvánka na akci „Odemykání lesa“
22.05.2017 Opava PDF 236KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
22.05.2017 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů PDF 115KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
22.05.2017 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin PDF 118KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
22.05.2017 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi PDF 112KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, záměr a)
22.05.2017 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů PDF 121KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 1.2.1 Informační akce, záměr e)
22.05.2017 1.2.1 Informační akce PDF 113KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 1.2.1 Informační akce, záměr d)
22.05.2017 1.2.1 Informační akce PDF 120KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 1.2.1 Informační akce, záměr b)
22.05.2017 1.2.1 Informační akce PDF 115KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 1.2.1 Informační akce, záměr a)
22.05.2017 1.2.1 Informační akce PDF 121KB

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 1.1.1 Vzdělávací akce, záměr b)
22.05.2017 1.1.1 Vzdělávací akce PDF 81KB