Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotačním období 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.

Zpravodajství (archiv)

Informace z monitoringu tržní produkce mléka za září 2017 ČR
20.10.2017 Monitoring tržní produkce mléka PDF 346KB

Pozvánka na seminář „Ekologické zemědělství jako cesta k udržitelnosti"
19.10.2017 Ústí nad Labem PDF 330KB

Informace ke zpřesnění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - operace 4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (5. kolo PRV) - METODIKA VÝPOČTU K HODNOCENÍ ASPEKTU EFEKTIVNOSTI
19.10.2017 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů PDF 262KB

Pozvánka na seminář „Pozemkové úpravy v regionu Novojičínsko“
19.10.2017 Opava PDF 262KB

41_17
19.10.2017 Prasata a selata PDF 168KB

Upřesňující výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce opatření 2.1. vyhlašovaného v rámci 11. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020
18.10.2017 2.1 Inovace PDF 139KB

Pozvánka na exkurzi „Sociální zemědělství v praxi aneb nové možnosti rozvoje českého venkova“
18.10.2017 Brno PDF 230KB

Schválené žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které byly zaregistrovány v roce 2017 - Průběžné schvalování - stav k 18. 10. 2017
18.10.2017 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje PDF 431KB

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec
18.10.2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) PDF 290KB

41_17
18.10.2017 Mlékárenské výrobky PDF 174KB