Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Národní rezerva prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic
Zveřejnění stavu Národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic
20.09.2013 Rozdělování Národní rezervy prémiových práv na chov krav bez TPM a na chov bahnic PDF 51KB

Soukromé skladování másla 2013
28.02.2013 Soukromé skladování mléčných výrobků PDF 54KB

Změna nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
Dovolujeme si vás upozornit na nařízení Rady (ES) č. 72/2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, jednotné nařízení o společné organizaci trhů. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.
27.03.2009 Podpora na nákup másla neziskovými organizacemi PDF 41KB

1 2 3 4 Další >