Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotačním období 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.

Zpravodajství (agregované z podsekcí)

SZIF na výstavě Naše pole
18.06.2018 Tiskové zprávy PDF 119KB

24_18
18.06.2018 Ovoce a zelenina PDF 95KB

SZIF přijímá žádosti na sucho
15.06.2018 Řešení rizik a krizí v zemědělství PDF 137KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - průběžné schvalování - 15. 6. 2018
15.06.2018 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů PDF 229KB

12_2018
15.06.2018 Ovoce PDF 489KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - průběžné výsledky - 15. června 2018
15.06.2018 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství PDF 174KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - průběžné výsledky - 15. června 2018
15.06.2018 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin PDF 178KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - průběžné výsledky - 15. června 2018
15.06.2018 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách PDF 143KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků - průběžného schvalování - 15. 6. 2018
15.06.2018 4.1.1 Investice do zemědělských podniků PDF 832KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků - průběžného schvalování - 15. 6. 2018
15.06.2018 4.1.1 Investice do zemědělských podniků PDF 4MB