Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotačním období 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF za poslední dva fiskální roky.

Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Výzva MAS Boskovicko PLUS pro operaci 19.2.1. v PRV v termínu 27. 4. 2017 - 29. 5. 2017
25.04.2017 Vyhlášené výzvy MAS PDF 31KB

Pozvánka na exkurzi „Týden lesů“
25.04.2017 České Budějovice PDF 359KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 9. výzvu přijmu OP Rybářství 2014-2020
25.04.2017 Operační program Rybářství 2014 – 2020 PDF 107KB

16_17
24.04.2017 Ovoce a zelenina PDF 94KB

Výsledky hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.2.2 ve 3. kole příjmu žádostí
24.04.2017 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh PDF 141KB

Aktuální seznam uznaných Organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků k 21. 4. 2017
21.04.2017 Organizace producentů mléka PDF 197KB

DOVOZNÍ KVÓTY PRO DOVOZ RÝŽE V DUBNU 2017 - INFORMACE O MOŽNÉM LOSOVÁNÍ
Informujeme všechny zájemce a především aktivní žadatele o dovoz rýže v rámci kvót otevřených nařízením Komise (ES) č. 1273/2011 o skutečnostech, které mohou nastat po podání žádostí o dovozní licence v prvních deseti pracovních dnech měsíce dubna 2017, pokud Evropská komise stanoví přídělový koeficient.
21.04.2017 Licence PDF 169KB

Pozvánka na „Exkurze na farmě Ráječek pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy“
21.04.2017 Brno PDF 159KB

KLASA má další přírůstky
21.04.2017 Zpravodajství PDF 153KB

Pozvánka na exkurzi „Kutnohorsko inspiruje“
21.04.2017 Praha PDF 257KB