Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Žadatelé, kteří podávají žádosti o podporu za dodané produkty za školní rok 2016/2017 najdou veškeré potřebné informace v sekci „Ke stažení“ v záložce „Školní rok 2016/2017“.
Žadatelé, kteří chtějí dodávat produkty ve školním roce 2017/2018 (jak stávající, tak noví) a budou podávat žádost o schválení na nový školní rok 2017/2018 najdou veškeré potřebné informace v sekci „Ke stažení“ v záložce „Školní rok 2017/2018“.

Více

Ke stažení