Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Žadatel:
Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Zodpovězené nejčastější dotazy jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy / Program rozvoje venkova 2014-2020 ZDE

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení