Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Harmonogram příjmu projektových operací PRV

Harmonogram výzev PRV pro roky 2018 a 2019. Aktualizováno k říjnu 2018. V příloze naleznete harmonogram výzev pro roky 2015-2019. Výzvy v letech 2019-2020 budou vyhlašovány v jednom kole s ohledem na zbývající alokaci.

Rok 2018

Podzimní kolo (v termínu 9. 10. - 30. 10.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Rok 2019

Podzimní kolo (předběžně v termínu 8. 10. - 29. 10.)*

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů


* přesný termín bude stanoven do konce roku 2018

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv