Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Registrace organizací producentů a sdružení organizací producentů

SZIF může vyplácet finanční pomoc pouze registrovaným (uznaným) organizacím producentů nebo sdružením organizací producentů, které byly uznány na základě žádosti o uznání.

Související legislativa:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,

nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.

Více

Ke stažení

 • Legislativa
  • Nařízení Evropského prarlamentu a rady (EU) č. 1308/2013,
   3MB|kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
  • Nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
   496KB|o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., č. 309/2012 Sb., č. 179/2015 Sb., č. 327/2015 Sb., č. 341/2016 Sb. a č. 425/2017 Sb.
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/891,
   707KB|kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/892,
   592KB|kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
 • Příručka