Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Řešení rizik a krizí v zemědělství

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018.

V rámci podprogramu S.1.2. bude dotace na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách poskytnuta těm zemědělcům, jejichž díly půdních bloků, případně části dílů půdních bloků, na základě územní příslušnosti spadají do stanovených suchem poškozených katastrálních území, nebo žadatelům, kteří utrpěli ztráty na tržbách převyšující 30 % v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo s průměrem posledních pěti let, do kterých se nezapočítá nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce.

Podpora bude poskytnuta na plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce, tj. na kukuřici (kromě kukuřice na zrno), na trvalé travní porosty (TTP), na jetel a jeho směsi a na vojtěšku a její směsi.

K odškodnění bude možné zahrnout pouze výměru, ke které žadatel prokáže stanovenou minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat vedených v ústřední evidenci k 31. 8. 2018.

Příjem žádostí na podprogram S.1.2. bude zahájen 22. 10. 2018 a ukončen 31. 10. 2018 včetně. Žádosti budou podávány na příslušná pracoviště SZIF.

Veškeré informace naleznou žadatelé v níže zveřejněných Zásadách.

Ke stažení