Jednotná žádost

Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační platby (např. AEO, AEKO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova (PRV) je zaměřen na konkurenceschopnost zemědělství, udržitelné využití přírodních zdrojů, na opatření v oblasti klimatu a na vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců hlavních dotací z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím SZIF. Seznam je pravidelně aktualizován.