Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2017, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2016 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě osobních údajů jsou příslušné informace poskytnuté v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) - v platnosti od 25. 5. 2018.

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
ADAMCOVÁ JANA
Třinec, okres Frýdek-Místek
48 903,38
ADAMČÍKOVÁ HANA
okres Praha-západ
133 863,18
ADAMČÍKOVÁ LIBĚNA
Hať, okres Opava
52 742,38
ADAMEC ALEŠ
okres Havlíčkův Brod
442 440,29
ADAMEC JAROSLAV
okres Ústí nad Orlicí
474 516,25
ADAMEC JAROSLAV
okres Liberec
153 286,24
ADAMEC JIŘÍ
Červené Pečky, okres Kolín
46 969,56
ADAMEC MIROSLAV
Nový Jičín, okres Nový Jičín
675 823,39
ADAMEC PETR
okres Břeclav
326 665,96
ADAMEC RADOMÍR
okres Jičín
104 741,62
ADAMEC STANISLAV
okres Jičín
108 891,32
ADAMEC VÁCLAV
Pecka, okres Jičín
325 215,57
ADAMEC ZBYŠEK
okres Šumperk
180 614,27
ADAMEC ZDENĚK
okres Jičín
294 064,13
ADÁMEK DRAHOMÍR
Holešov, okres Kroměříž
84 227,93
ADÁMEK JIŘÍ
Višňové, okres Znojmo
34 814,74
ADÁMEK LUBOR
Ostrava, okres Ostrava-město
940 353,54
ADÁMEK MILAN
Strání, okres Uherské Hradiště
55 853,17
ADÁMEK MIROSLAV
Ostrava, okres Ostrava-město
131 204,28
ADÁMEK VÁCLAV
Višňové, okres Znojmo
76 497,70
ADAMETZ DANIEL
Opava, okres Opava
407 266,00
Adametz s.r.o.
Opava, okres Opava
394 848,00
ADAMÍK OLDŘICH
okres Kroměříž
119 123,34
ADAMÍK ZDENĚK
okres Zlín
448 484,24
ADAMÍRA JAROSLAV
Broumov, okres Náchod
5 705 187,50
ADÁMKOVÁ ANNA
okres Znojmo
55 182,55
ADAMOVÁ JARMILA
Velké Karlovice, okres Vsetín
315 498,80
ADAMOVÁ ROZALIA
okres Žďár nad Sázavou
124 376,97
ADANTE s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
376 391,15
ADAS SVOBODA s.r.o.
Hrobčice, okres Teplice
153 964,38
ADDHA s.r.o.
Třešť, okres Jihlava
780 838,47
ADEKO-plus s.r.o.
Rychnovek, okres Náchod
81 481,28
ADLER KVĚTOSLAV
okres Brno-venkov
103 162,56
ADV Libštát a.s.
Libštát, okres Semily
79 942,26
ADW FARM, a.s.
Lesonice, okres Třebíč
4 885 848,55
AERTS JEROEN FILIP
Vrchlabí, okres Trutnov
164 637,90
Affenzeller s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
22 044,03
AFM s.r.o.
Jičín, okres Jičín
882 994,96
AG - Horní Rybníky s.r.o.
Zábrodí, okres Náchod
1 061 777,20
AG - PRODUKT a.s.
Šťáhlavy, okres Plzeň-město
12 782 975,63
AG - STEMA, spol. s r. o.
Lidečko, okres Vsetín
9 638 614,22
AG AGROPRIM, s.r.o.
Netvořice, okres Benešov
13 331 853,19
AG družstvo Kružberk
Nové Lublice, okres Opava
15 472 500,98
AG MAIWALD a.s.
Benátky, okres Svitavy
10 513 227,90
AG SCALA a.s.
Praha, okres Praha
34 181,86
AG Skořenice, akciová společnost
Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
11 836 758,11
AG SLUŽBY s.r.o.
Praha, okres Praha
7 921 518,23
Ag Vltavín s.r.o.
Dobšice, okres České Budějovice
3 453 819,53
AGD Kačice, s.r.o.
Kačice, okres Kladno
18 616 475,90
AGD Senice a.s.
Senice, okres Nymburk
7 529 909,54
AGD Žákovice s.r.o.
Žákovice, okres Přerov
1 390 740,90