Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2017, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2016 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě osobních údajů jsou příslušné informace poskytnuté v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) - v platnosti od 25. 5. 2018.

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Agria, a.s.
Nížkovice, okres Vyškov
10 979 710,91
Agria, s.r.o.
Čelákovice, okres Praha-východ
1 218 883,14
AGRICOL s.r.o.
Polička, okres Svitavy
8 932 812,00
AGRICOOP Třinec a.s.
Třinec, okres Frýdek-Místek
9 366 685,82
AGRICOS, spol. s r.o.
Stod, okres Plzeň-jih
11 918 008,19
AGRICULTUR spol. s r.o.
Nýrsko, okres Klatovy
4 148 205,91
Agricultura Fritsch s.r.o.
Plzeň, okres Plzeň-město
113 671,41
AGRIFIT, spol. s.r.o.
Brno, okres Brno-město
174 412,42
AGRIGINIUM k.s.
Milhostov, okres Cheb
4 443 116,84
Agrijan s. r. o.
Chotětov, okres Mladá Boleslav
358 059,22
Agrika k.s.
Lhotka, okres Jihlava
311 806,03
AGRIMA DRAŽENOV a.s.
Draženov, okres Domažlice
15 081 331,53
AGRIMEX Brumovice s. r. o.
Brumovice, okres Opava
17 069 139,73
AGRIMEX HB, spol. s r.o.
Krupka, okres Teplice
5 220 549,42
AGRIMEX Vestec a.s.
Panenské Břežany, okres Praha-východ
7 976 672,00
AGRINO s.r.o.
Oldřichov, okres Tábor
7 987 796,97
Agrio ZS s.r.o.
Hovorčovice, okres Praha-východ
3 916 184,75
AGRIP s.r.o.
Liberec, okres Liberec
4 609 058,97
AGRIPROD s.r.o.
Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
10 080 518,28
AGRIPROSILVAS s.r.o.
Zlín, okres Zlín
15 346,85
AGRIS Jedovnice s.r.o.
Jedovnice, okres Blansko
9 770 552,83
AGRIS Markvarec, spol. s r.o.
Dačice, okres Jindřichův Hradec
2 544 282,52
AGRISEN s.r.o.
Staré Město, okres Šumperk
2 215 014,31
AGRISERVIS KOPECKÝ s.r.o.
Bylany, okres Chrudim
117 646,24
Agritec Farm s.r.o.
Šumperk, okres Šumperk
8 273,31
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r
Šumperk, okres Šumperk
240 104,24
AGRITEK s.r.o.
Božejov, okres Pelhřimov
18 878,50
AGRIVEP a.s.
Velké Přílepy, okres Praha-západ
19 129 356,90
AGRO - ACKER s.r.o.
Aš, okres Cheb
299 228,60
AGRO - BESKYD, spol. s r. o.
Bystřička, okres Vsetín
4 320 953,88
AGRO - DANNHORN s.r.o.
Stříbrná, okres Sokolov
5 859 862,65
AGRO - DOMINIK spol. s r.o.
Žermanice, okres Frýdek-Místek
1 988 307,78
Agro - družstvo MORAVA
Kojetín, okres Přerov
9 293 361,52
AGRO - družstvo Ostrovec
Ostrovec, okres Písek
4 015 875,99
Agro - Hochstaffl, s.r.o.
České Budějovice, okres České Budějovice
5 434 190,24
AGRO - JAVORNA, spol. s r.o.
Čistá, okres Rakovník
9 765 678,92
AGRO - KVARTO OVČÍNY s.r.o.
Kondrac, okres Benešov
3 102 598,47
AGRO - MAMBAK s.r.o.
Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
7 203 103,98
AGRO - Měřín, a.s.
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
103 560 046,91
AGRO - Měřín, obchodní společnost, s.r.o
Měřín, okres Žďár nad Sázavou
73 215,08
AGRO - NOVA spol. s r.o.
Ratibořské Hory, okres Tábor
635 780,02
AGRO - RÁJ s.r.o.
Přepeře, okres Mladá Boleslav
509 359,31
AGRO - spol., akciová společnost
České Budějovice, okres České Budějovice
625 501,08
AGRO - STONAŘOV,družstvo
Stonařov, okres Jihlava
26 266 388,37
AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o
Dolní Žandov, okres Cheb
23 989 127,51
Agro 2014 s.r.o.
Hazlov, okres Cheb
4 110 555,44
AGRO A.R.W., s.r.o.
Stará Červená Voda, okres Jeseník
9 780 781,21
AGRO ALI, spol. s r. o.
Znojmo, okres Znojmo
5 769,55
AGRO ALIOS, spol. s r.o.
Znojmo, okres Znojmo
8 005 002,39
Agro bílá, a.s.
Bílá, okres Liberec
11 730 495,76
AGRO BIO PRO s.r.o.
Kamberk, okres Benešov
365 486,99