Seznam příjemců dotací

Seznam příjemců dotací obsahuje data za poslední dva fiskální roky. V abecedním pořádku je automaticky zobrazen seznam příjemců dotací za fiskální rok 2017, na seznam příjemců dotací za fiskální rok 2016 je možné přejít záložkou „ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ“.
Více informací k uveřejněným údajům naleznete v záložce „INFORMACE“.

Informace

Seznam příjemců dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dále v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a prováděcího nařízení č. 908/2014 zveřejňuje SZIF seznam příjemců veřejných finančních prostředků z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR s uvedením druhu a výše vyplacené dotace.

V případě osobních údajů jsou příslušné informace poskytnuté v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) - v platnosti od 25. 5. 2018.

Zveřejněné údaje mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů EU.

K 31. 5. každého roku je zveřejňován Seznam za uplynulý fiskální rok. Doba publikace je stanovena vždy na dva roky. Fiskální rok EU začíná vždy 16. 10. a končí 15. 10. následujícího roku.

Z důvodu nové legislativy k 31. 5. 2015 byl změněn způsob zveřejňování seznamu příjemců dotací

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) finančních prostředků. Tyto budou vždy zveřejněny dle čl. 111 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, na webových stránkách www.szif.cz v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok, a to po dobu dvou let od prvního zveřejnění. Zároveň mohou být tyto údaje v souladu s čl. 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie. Údaje o fyzických osobách budou rovněž zveřejněny na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Důležitá upozornění

 • Tento výpis má pouze informativní charakter.
 • Částky jsou uvedeny v CZK.
 • V případě zjištění nesrovnalostí v údajích se obraťte na info@szif.cz.
 • Uvedené Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů, a proto nejsou započítány do celkové částky vyplacených dotací.
 • V případě, že nesouhlasí celková výše dotací za příslušný subjekt s informacemi z jiných zdrojů, je možné, že subjektu byly přiznány další dotace, jejichž detaily není možné zobrazit na základě smluvních podmínek mezi poskytovatelem a příjemcem dotací.
 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 jsou publikovány údaje o příjemcích (fyzických a právnických osobách) pouze za poslední dva fiskální roky.
 • U právnických osob (PO) je vždy uveden název společnosti, obec a okres.
 • U fyzických osob (FO) je uvedeno jméno a okres. FO, u nichž je příjem za fiskální rok roven nebo nižší částce 1250 EUR, jsou uvedeny pod Jednotným identifikátorem (JI).
 • Záporné (-) znamínko u plateb znamená:
  • Intervenční opatření – Prodej – platba za zboží
  • Vratky

Zkratky

ČR Česká republika
EU Evropská unie
EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
JI Jednotný identifikátor
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
SOT Společná organizace trhu
PO Právnická osoba
FO Fyzická osoba
CZK Česká koruna
Příjemce dotace Částka v CZK (bez PVP)
Muzeum Malá Úpa, z.s.
Hradec Králové, okres Hradec Králové
-4 386 151,00
1000064301
okres Jihlava
-3 487 543,82
Obec Újezd u Přelouče
Újezd u Přelouče, okres Pardubice
-2 990 871,00
1001065018
okres Cheb
-965 982,00
Bioplyn tech servis s.r.o.
Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
-937 664,67
1000773990
okres Příbram
-909 050,08
1000059103
okres Děčín
-571 805,80
1001014367
okres Děčín
-500 000,00
Pesla s.r.o.
Slavětín, okres Louny
-492 306,00
Teva Czech Industries s.r.o.
Opava, okres Opava
-474 899,50
1001011830
okres Ústí nad Labem
-437 694,32
TJ Sokol Jirny, z.s.
Jirny, okres Praha-východ
-400 000,00
1000051170
okres Domažlice
-390 000,00
Město Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny, okres Most
-382 393,00
1000729508
okres Uherské Hradiště
-348 655,00
1000997103
okres Břeclav
-328 739,77
1000999726
okres Břeclav
-323 136,19
1000774503
okres Znojmo
-286 463,22
1000788679
okres Žďár nad Sázavou
-214 752,37
Obec Písková Lhota
Písková Lhota, okres Nymburk
-172 960,00
Obec Erpužice
Erpužice, okres Tachov
-149 720,00
1000235920
okres Rokycany
-136 463,64
Město Nové Hrady
Nové Hrady, okres České Budějovice
-126 932,00
Zemědělské družstvo Úsovsko v likvidaci
Klopina, okres Šumperk
-115 452,00
AGROSUMAK a.s.
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
-108 086,60
1000224961
okres Praha
-103 296,59
1000778312
okres Vsetín
-98 750,00
1000674843
okres Louny
-90 219,60
1000676463
okres Plzeň-sever
-84 572,00
1000127923
okres Cheb
-81 154,65
1001062574
okres Olomouc
-62 100,00
1000742725
okres Chomutov
-62 061,70
1000623874
okres Znojmo
-61 803,64
1001000641
okres Sokolov
-59 092,27
Proagri s.r.o.
Praha, okres Praha
-49 094,46
1000673308
okres Karlovy Vary
-47 970,00
Sokol Šťáhlavy, z.s.
Šťáhlavy, okres Plzeň-město
-39 348,00
1000777006
okres Tábor
-31 567,78
1000649660
okres Břeclav
-30 968,09
1000731693
okres Pardubice
-30 840,00
1000774775
okres Tábor
-30 520,53
1000268365
okres Cheb
-30 297,55
1000202291
okres Klatovy
-28 760,53
1000713750
okres Litoměřice
-28 266,23
1000613178
okres Hodonín
-27 542,45
1000954625
okres Bruntál
-23 897,50
ATELIERY FARA ÚBOČ o.p.s.
Úboč, okres Domažlice
-23 364,00
1000665968
okres Příbram
-20 818,05
1000671151
okres Blansko
-20 313,00
PARES z.s.
Mnichovice, okres Praha-východ
-19 505,00