Seznam příjemců dotací

A D R E A L , spol. s r. o.

Praha, okres Praha

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 27 459,76 82 379,08 109 838,84
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 16 332,90 48 998,67 65 331,57
2017 EZZF PP Greening 0,00 101 374,68 101 374,68
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 3 283,27 3 283,27
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 185 485,79 185 485,79

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 9 502,67