Seznam příjemců dotací

A G R O Měšetice s.r.o.

Sedlec-Prčice, okres Příbram

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 146 462,95 439 387,63 585 850,58
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 130 324,23 390 972,66 521 296,89
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 475 542,76 475 542,76
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 337 788,14 1 337 788,14
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 62 882,62 62 882,62
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 438 834,17 2 438 834,17
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 260 908,27 260 908,27
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 56 427,44 56 427,44 112 854,88

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 181 835,44