Seznam příjemců dotací

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová spol

Chorušice, okres Mělník

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 107 585,97 105 877,18 213 463,15
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 424 411,77 424 411,77
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 916 255,46 916 255,46
2017 EZZF PP Greening 0,00 2 833 385,79 2 833 385,79
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 133 890,90 133 890,90
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 096 031,62 5 096 031,62
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 134 697,76 134 697,76 269 395,52

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 306 960,05