Seznam příjemců dotací

A G Á T A, spol. s r.o.

Stará Lysá, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 775 694,02 2 327 081,45 3 102 775,47
2017 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 1 116 534,42 1 116 534,42
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 421 794,63 1 421 794,63
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 113 566,76 113 566,76
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 591 934,93 2 591 934,93
2017 EZZF PP Zelenina s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 2 976 841,31 2 976 841,31

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 148 158,77