Seznam příjemců dotací

AB Bor, s.r.o.

Bor, okres Tachov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD Agroenvironmentální opatření 2007-13 -313,45 -1 254,69 -1 568,14
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 251 511,90 754 535,07 1 006 046,97
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentální opatření 2007-13 (AEO) 129 834,65 389 503,68 519 338,33
2017 EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ) 211 317,01 633 950,32 845 267,33
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 238 450,69 715 352,04 953 802,73
2017 EZZF PP Greening 0,00 845 334,33 845 334,33
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 41 238,99 41 238,99
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 541 343,12 1 541 343,12
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 591 637,06 591 637,06

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 127 415,69