Seznam příjemců dotací

1. jihočeská zemědělská a.s.

Horní Stropnice, okres České Budějovice

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 322 572,62 967 717,82 1 290 290,44
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 328 615,64 1 328 615,64
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 282 411,59 1 282 411,59
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 68 884,60 68 884,60
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 327 648,86 2 327 648,86
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 171 102,56 171 102,56 342 205,12

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 200 628,29