Seznam příjemců dotací

A G R O P , spol. s r.o.

Dubá, okres Česká Lípa

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 65 552,90 196 658,66 262 211,56
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 14 382,80 14 382,80
2017 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 264 167,75 264 167,75
2017 EZZF PP Greening 0,00 818 739,89 818 739,89
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 36 490,71 36 490,71
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 492 875,10 1 492 875,10
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 51 446,70 51 446,70

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 84 641,90