Seznam příjemců dotací

ABM HRÁDEK, s.r.o.

Slavičín, okres Zlín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 725 199,29 2 175 596,76 2 900 796,05
2017 EAFRD 14+ Ekologické zemědělství (EZ) 562 302,07 1 686 904,85 2 249 206,92
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 433 513,07 1 300 539,18 1 734 052,25
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 111 595,13 111 595,13
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 631 183,09 1 631 183,09
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 76 217,06 76 217,06
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 973 542,86 2 973 542,86
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 742 302,39 742 302,39

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 202 762,77