Seznam příjemců dotací

A G R O L A N D , spol. s r.o.

Chrastavec, okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 22 721,19 68 163,40 90 884,59
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 18 310,49 54 931,43 73 241,92
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 27 288,80 27 288,80
2017 EZZF PP Greening 0,00 285 481,30 285 481,30
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 11 773,56 11 773,56
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 521 017,84 521 017,84
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 55 121,46 55 121,46

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 40 717,81