Seznam příjemců dotací

A L A, a.s. Řepníky

Řepníky, okres Ústí nad Orlicí

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 268 136,54 268 136,54
2017 EZZF PP Brambory konzumní (VCS) 0,00 458 367,27 458 367,27
2017 EZZF PP Brambory pro výrobu škrobu (VCS) 0,00 320 971,90 320 971,90
2017 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 439 790,93 439 790,93
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 820 406,37 820 406,37
2017 EZZF PP Greening 0,00 2 055 058,23 2 055 058,23
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 113 590,39 113 590,39
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 3 746 050,11 3 746 050,11
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 99 658,14 99 658,14 199 316,28

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 256 663,14