Seznam příjemců dotací

A g r o s y s t é m M l a d k o v společ

Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 313 806,81 941 419,71 1 255 226,52
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 295 689,35 887 068,03 1 182 757,38
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 511 843,73 511 843,73
2017 EZZF PP Greening 0,00 946 157,34 946 157,34
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 44 126,83 44 126,83
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 725 091,79 1 725 091,79
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 64 163,46 64 163,46 128 326,92

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 109 907,98