Seznam příjemců dotací

A G R O B E N s.r.o.

Kacanovy, okres Semily

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 16 081,67 48 244,99 64 326,66
2017 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 294 220,13 294 220,13
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 218 455,55 1 218 455,55
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 51 896,28 51 896,28
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 221 352,00 2 221 352,00

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 114 215,74