Seznam příjemců dotací

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Žlunice, okres Jičín

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 102 404,21 307 212,51 409 616,72
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 294 414,26 288 579,62 582 993,88
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 562 823,46 562 823,46
2017 EZZF PP Cukrová řepa (VCS) 0,00 2 158 054,07 2 158 054,07
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 227 698,93 1 227 698,93
2017 EZZF PP Greening 0,00 3 797 203,71 3 797 203,71
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 213 426,39 213 426,39
2017 EZZF PP Ovoce s vysokou pracností (VCS) 0,00 56 147,76 56 147,76
2017 EZZF PP Ovoce s velmi vysokou pracností (VCS) 0,00 421 076,56 421 076,56
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 772 979,39 6 772 979,39
2017 EZZF PP Tele masného typu (VCS) 0,00 44 097,17 44 097,17
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 156 540,64 156 540,64 313 081,28

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 411 082,45