Seznam příjemců dotací

A G R O F A N D A spol. s r.o.

Kunratice, okres Liberec

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 186 384,48 559 152,85 745 537,33
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 249 548,45 748 645,35 998 193,80
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 260 584,83 255 420,00 516 004,83
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 77 211,25 77 211,25
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 1 121 700,09 1 121 700,09
2017 EZZF PP Greening 0,00 881 021,88 881 021,88
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 51 239,58 51 239,58
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 607 527,35 1 607 527,35
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 139 703,42 166 066,95 305 770,37

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 128 493,43