Seznam příjemců dotací

A G R O SOKOLEČ, a.s.

Sokoleč, okres Nymburk

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 182 605,46 547 815,44 730 420,90
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 73 881,98 72 418,23 146 300,21
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 455 209,28 455 209,28
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 729 649,57 729 649,57
2017 EZZF PP Greening 0,00 3 001 596,04 3 001 596,04
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 135 431,73 135 431,73
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 5 396 488,50 5 396 488,50
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 93 742,36 93 742,36 187 484,72

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 334 196,52