Seznam příjemců dotací

1. Hradecká zemědělská a.s.

Hradec nad Moravicí, okres Opava

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 234 852,31 704 555,45 939 407,76
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 172 263,85 516 791,51 689 055,36
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 577 962,67 566 509,60 1 144 472,27
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 320 434,70 320 434,70
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 2 000 909,66 2 000 909,66
2017 EZZF PP Greening 0,00 3 758 548,54 3 758 548,54
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 181 588,23 181 588,23
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 6 706 101,58 6 706 101,58
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 260 749,38 260 749,38 521 498,76

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 423 564,03