Seznam příjemců dotací

A - TAURUS s.r.o.

Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 109 463,07 328 387,67 437 850,74
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 262 743,89 788 231,63 1 050 975,52
2017 EAFRD 14+ Dobré životní podmínky zvířat (Welfare 189 617,76 185 855,10 375 472,86
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 86 906,80 86 906,80
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 915 510,56 915 510,56
2017 EZZF PP Greening 0,00 892 835,29 892 835,29
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 48 922,63 48 922,63
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 1 627 913,05 1 627 913,05
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 116 040,30 116 040,30 232 080,60

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 131 965,11