Seznam příjemců dotací

A.Z.O., s.r.o.

Jinošov, okres Třebíč

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 5 728,88 17 186,61 22 915,49
2017 EAFRD 14+ Investice do zemědělských podniků 5 403 062,00 5 296 069,00 10 699 131,00
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 646 157,33 646 157,33
2017 EZZF PP Greening 0,00 1 381 845,89 1 381 845,89
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 63 362,93 63 362,93
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 2 519 128,84 2 519 128,84
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 88 736,70 88 736,70 177 473,40

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 160 651,13