Seznam příjemců dotací

ABRAHAM VÁCLAV

okres Svitavy

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EAFRD 14+ Méně příznivé oblasti (LFA) 9 916,11 29 748,32 39 664,43
2017 EZZF PP Greening 0,00 97 322,74 97 322,74
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 3 122,00 3 122,00
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 178 101,17 178 101,17

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 13 606,65