Seznam příjemců dotací

ABRAHAM LUBOMÍR

Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav

Rok Fond/Typ podpory Opatření zdroje ČR zdroje EU celkem CZK
2017 EZZF PP Bílkovinné plodiny (VCS) 0,00 11 942,87 11 942,87
2017 EZZF PP Dojnice (VCS) 0,00 54 451,46 54 451,46
2017 EZZF PP Greening 0,00 63 366,31 63 366,31
2017 EZZF PP Finanční kompenzace 0,00 2 706,71 2 706,71
2017 EZZF PP Platba na plochu (SAPS) 0,00 116 216,01 116 216,01
2017 EZZF SOT Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) 7 644,98 7 644,98 15 289,96

Finance vyplacené/obdržené na Přechodné vnitrostátní podpory (výhradně z národních zdrojů)

Rok Fond/Typ podpory Opatření celkem CZK
2017 CR Přechodné vnitrostátní podpory 8 992,64